Herperduin/Maashorst

Beste menners en ieder ander die de SMR volgt,

Afgelopen weekend hebben we de goededoelenrit gereden in het prachtige natuurgebied Het Herperduin. Misschien wel voor het laatst, want er dreigt sluiting van het gebied voor menners en ruiters!

Om dat te voorkomen zijn er een groep menners en ruiters heel druk bezig om met gemeente en andere belanghebbende organisaties in gesprek te gaan. Echter, om een juridische stem te hebben in dit alles is het nodig een stichting op de richten. Een stichting oprichten kost veel geld en al zijn ze al een eind op weg, er is nog niet voldoende opgehaald om de startkosten van oprichting te betalen.

Daarom willen wij ze een handje helpen!

We hebben De Herperduin Euro-actie bedacht. Met velen een kleine bijdrage, is ook een grote bijdrage! Als zoveel mogelijk mensen die deze plannen ondersteunen slechts 1 euro overmaken naar NL15RABO30.36.28.49.58 t.n.v. I. Arts uit Herpen o.v.v. SMR Herperduinactie + je naam, dan kunnen we met deze kleine bijdrage samen een groot verschil maken!  Onder alle donateurs verloten wij twee SMR petten! (Op te halen bij een rit of evenement van SMR)


Het onderstaande bericht dat wij van deze stichting hebben ontvangen willen we graag met jullie delen.

 

De afgelopen weken bereikten ons signalen over het vervallen van alle ruiter- en menroutes in het omheinde gebied Herperduin per 1 januari 2017 zonder duidelijke argumenten en besluitvorming daarover. Daarnaast waren er tegenstrijdige mededelingen van een aantal ambtenaren waardoor wij het besluit namen tot de oprichting van een Stichting Belangenbehartiging ruiters en menners Herperduin/Maashorst over te gaan.

 

Achterban blijft groeien

Met een achterban van nu al ruim 90 belanghebbenden, die streven naar vrije recreatie in het natuurgebied Herperduin/Maashorst, willen wij een duidelijk aanspreekpunt vormen voor de gemeente Oss en de stichting Maashorst en alle daarbij betrokken organisaties. De rechtsvorm van een stichting zal ons gezag geven als gesprekspartner en, indien nodig, in staat stellen juridische actie te voeren.

 

Waarom een aparte stichting

Een groep ruiters en menners uit het gebied Herperduin voelt zich onvoldoende vertegenwoordigd door Maashorst Open. Ook omdat met eerder aangeleverde input, over alternatieve men- en ruiterroutes richting Maashorst in Uitvoering, niets blijkt te zijn gedaan. Met de oprichting van onze Stichting, die een actieve en transparante dialoog met de achterban zal onderhouden, hopen wij te voorzien in een duidelijke behoefte. Niet alleen nu maar ook in de toekomst. Bovendien zullen wij ons actief opstellen om ook de stem van de ondernemers te laten horen.

 

Wel of niet schrappen?

Wij hebben signalen ontvangen dat vanuit de gemeente Oss/Maashorst in Uitvoering binnenkort gestart wordt met het weghalen van poorten en ruiterpaden binnen het omheinde gebied van Herperduin. Dit zou vooruitlopend zijn op het schrappen van de ruiter- en menroutes vanaf januari 2017.

We hebben er ondertussen wel voor gezorgd dat hierover door partij VDG vragen zijn gesteld aan wethouder Van der Schoot. En hoorden wij heel recent dat al op 15 oktober 2015 een motie door Oss is aangenomen die vrije recreatie binnen Herperduin tot 2019 veilig stelt?! Dat staat dus lijnrecht tegenover het schrappen van de routes per 1 januari a.s.

 

Sluit je aan

Maak jij je als paardenliefhebber/ondernemer ook grote zorgen over de beëindiging van onze recreatiemogelijkheden in het omheinde gebied, dan ben je van harte welkom om je als belanghebbende bij ons aan te sluiten. Stuur een korte e-mail, waarin je meldt ons te steunen, met je naam, e-mailadres en telefoonnummer naar: herperduinruiters@outlook.com. Houden onze achterban op de hoogte via e-mail, groepsapp en een besloten Facebook groep. Wij hopen op grote steun voor de oprichting van de Stichting (ook financiële bijdragen) en bij de uitvoering van onze werkzaamheden!

 

Sponsors gezocht!

Om onze stichting officieel van de grond te krijgen, een website te bouwen en een bankrekening te openen hebben wij financiële steun nodig. Sponsors zullen op onze nieuwe website met logo en link naar hun website worden vermeld. Dus vind jij het ook belangrijk dat ruiters en menners, niet alleen nu, maar ook in de toekomst kunnen blijven rijden in Herperduin? Maak dan en kleine bijdrage over aan ons goede en grote doel.
Maak je donatie over naar rekeningnr. NL15RABO 30 36 28 49 58 ten name van I. Arts uit Herpen. Vermeld erbij "donatie voor stichting in oprichting".

 

Namens alle ruiters, menners en ondernemers uit deze regio; alvast hartelijk dank!!