Enquete catering

Deze enquête is anoniem, graag alleen invullen wanneer je aanwezig was bij de wedstrijddag als menner, groom of toeschouwer.
Deze enquête is alleen gericht op de catering tijdens de wedstrijddag, niet op de andere activiteiten.