Rechtrichten clinic

Tijdens de Rechtricht clinic krijg je in een kleine groep een les van ongeveer 45 minuten waarbij je onder leiding van een instructeur met jouw pony aan de slag gaat met het rechtrichten.

 

Rechtrichten

Een pony is, net als een mens, van nature “links- of rechtshandig”. Oftewel, de pony heeft een zogenaamde moeilijke en makkelijke kant. Met het rechtrichten train je je pony om de spieren aan beide kanten even sterk te maken. De spieren aan beide kanten van je pony worden zodanig getraind dat je pony naar beide kanten even goed kan buigen. Rechtrichten kan gebruikt worden als basistraining van ieder paard of iedere pony, maar ook voor het balanceren van je menpony.

Wanneer je de clinic start, willen we je vragen om alvast goed losgestapt te zijn, zodat we optimaal gebruik kunnen maken van de tijd. In de ring heeft jouw pony een halster aan, of een kaptoom als je die hebt. Neem verder een halstertouw en een zweepje mee.

 

Niveau

Heb je geen kennis van rechtrichten en nog nooit iets met de basis van het rechtrichten gedaan, of wel eens geprobeerd, maar je wist niet goed hoe en wat? Dan heb je weinig tot geen ervaring. In deze groep leer je de basis van het rechtrichten. Heb je vaker aan rechtrichten gedaan en ken je de basis?  In de gevorderden groep ga je hierin nog een stapje verder en ga je werken aan de oefeningen op een wat hoger niveau.